IMG_0329

Route van 4,3 km. Deze route voert u rond het grootste stuifzandgebied van de provincie Utrecht, de Lange Duinen. De Lange en Kort Duinen hebben de status van aardkundig monument, omdat hier nog iets is te zien van de ontstaansgeschiedenis in de ijstijd. In dit gebied mag de hond loslopen.

Ook in Soest zijn de volgende leuke wandelroutes.

Natuurpad “Het Soester Hoogt” Rode paaltjesroute

Op de parkeerplaats tegenover het restaurant op het Soester Hoogt start een gemarkeerde wandelroute door het buitengebied van de gemeente Soest. De paaltjes die de route aangeven hebben rode koppen.
Deze wandeling voert je door de hoge zandgronden van de gemeente Soest, met de typische planten- en dierengemeenschappen die bij dit landschap passen.

Natuurpad “De Zoom” Groene paaltjesroute

In de gemeente Soest, aan de Dolderseweg, tegenover de spoorwegovergang naar het Berkenlaantje, ligt het start- en tevens eindpunt van de wandelroute door het natuurgebied “De Zoom”. De route is gemarkeerd door paaltjes met een groene kop.
Tijdens deze wandeling loop je door kleinschalige verstuivingen en langs of over een randwal die is opgeworpen tijdens de ontginning van het veengebied ten noordwesten van natuurgebied De Zoom en ten (zuid-)oosten van de Wieksloterweg. In het gebied kom je ook de tegenwoordig zeldzame jeneverbesstruik tegen en een veelheid aan korstmossen en paddestoelen.

Natuurpad “Korte Duinen” Oranje paaltjesroute

Start op de parkeerplaats van het voormalige Zonnegloren. Maar ook op ieder ander punt langs de route kan de wandeling gestart worden. Sinds begin dit jaar is een nieuwe beschrijving van het pad bij de VVV te koop.
Het natuurpad loopt vooral door de Korte Duinen. De wandeling brengt je in contact met een stuk cultuurhistorie van Soest en omgeving. De wandeling loopt bijvoorbeeld over een stukje Schapendrift. Dit is het pad waar vroeger de schapen over liepen als ze van de schaapskooi naar het graasgebied liepen en andersom.

Meer wandelroutes kunt u vinden op wandelroutes.startpagina.nl