Blog

De Kunst- & Bedrijven Route Soest

Een samenwerking tussen beeldende kunst, bedrijven en podiumkunsten. De Kunst & Bedrijvenroute Soest en het Cultuurfestival Soest organiseren samen HET kunst- en cultuurevenement van Soest.

Door de keuze van het bedrijventerrein als locatie voor het exposeren van kunstwerken en het presenteren van optredens, ontstaat een bijzondere combinatie van kunst en industrie.

Zo kunt u deze dag niet alleen kennismaken met verschillende kunstenaars en hun werk, maar tegelijkertijd een kijkje nemen achter de gevels van Soester bedrijven.

En juist die combinatie van schilderijen, keramieken, muziek, dans en de stoere werkbanken en industriële machines, maken de Kunst- en Bedrijvenroute Soest uniek in Nederland!

Locatie: Bedrijventerrein De Soestdijkse Grachten, deel De Grachten, ingangen op de Koningsweg en Dorresteinweg.

 

 

 

 

Oude Ambachtenmarkt Hemelvaartsdag

Het was weer een fantastische markt met in totaal bijna 300 kramen en ruim 100 ambachten.

De eerste Oude Ambachtenmarkt van Soest werd gehouden op Hemelvaartsdag 27 mei 1976. Zeker in die tijd was Hemelvaartsdag een dag dat er niet veel georganiseerd werd.

De Oude Ambachtenmarkt van Soest is ontstaan omdat de plaatselijke VVV en de afdeling voorlichting van de gemeente Soest samen tot de conclusie kwamen dat Soest niet echt veel aantrekkingskracht had op toeristen. Zo kwam de Oude Ambachtenmarkt tot stand.

Website Oude Ambachtenmarkt

 


Herfst op de Jachthuislaan

De Jachthuislaan is een weg aan de noordzijde van Soest in de Nederlandse provincie Utrecht.

jachthuislaan 1

De straat verbindt de Koningsweg met de Amsterdamsestraatweg en loopt evenwijdig aan de Biltseweg en het Oude Grachtje.

jachthuislaan 3

jachthuislaan 4

De laan is genoemd naar het jachthuis bij paleis Soestdijk. Naast de gemeentelijke monumenten Eyckendal, Veenhuizertol en buitenplaats Eickenhorst staan er nog een paar boerderijen aan zuidzijde van de laan. Eyckendal en een deel van de Jachthuislaan lagen tot 1999 in de gemeente Baarn. In het gebied tussen de Jachthuislaan en de Koninginnelaan werd ooit veen ontgonnen.

lente-024

lente-023

lente-001

lente-018

jachthuislaan 5

website Wikipedia

Museum Soest en het St. Jozefgesticht

Het ‘Museum Soest’ is en blijft statutair ondergebracht in de Stichting Oud Soest. Daar verandert niets aan. Ook biedt het museum huisvesting aan de Historische Vereniging Soest/Soesterberg. Het gebouw waarin de organisaties gehuisvest zijn is overigens een gebouw met een grote historische waarde.

Museum Soest

Geschiedenis van het St. Jozefgesticht. In het voormalige St. Jozefgesticht zijn onder andere thans gehuisvest de Stichting Oud Soest, de Stichting Vrienden van het Museum Oud Soest en de Historische vereniging Soest-Soesterberg.

Bij akte van 6 maart 1853 verkreeg de parochie een stuk bouwland ter grootte van 42 roeden en 50 ellen, kadastraal sectie H nummer 317/18 en een perceeltje van 7 roeden sectie H nummer 319. Op deze grond zo was het plan zou het St Jozefgesticht met klooster en schoollokalen voor de meisjesschool verrijzen. Onderwijs, bejaardenzorg en armenzorg zijn altijd een bijzondere taak voor de kerk geweest.

Lees meer op museumsoest.nl

Jaarlijkse Roggefeest bij de Molen De Windhond

Het was weer een prachtig feest,en het weer was gelukkig mee gevallen droog en zonnig

Om 14.00 uur starte het maaien van de rogge op het veld naast de Engebergsteeg, het verlengde van de Veldweg.
Daarna worden de met de hand gemaaide en op bossen gebonden rogge op het molenterrein op schoven gezet en met de hand gedorst, precies zoals dat vroeger ook gedaan werd.
Daarnaast zijn er diverse activiteiten als het aardappelen rooien naast de molen, de Imker demonstreert diverse aspecten van het maken van bijenkorven.
Maar ook verzorgt Stalhouderij Klein Middelwijck rondritten met paard en wagen over de Eng.

En uiteraard zijn er vele producten als diverse meelsoorten, honing, aardappels, etc. te koop.

 

boerenwagen

Boerenwagen met Marieke Hilhorst Smeeing als boerin

en snijden van de rogge

 

snijden rogge

Aan het werk,zware arbeid was het vroeger

het inbinden van de rogge is nog een vak apart

Het inbinden van de rogge is nog een vak apart

IMG_3268

De opgebonden rogge met handvat,zo kan je het makkelijk vervoeren

snijden of sijzen

Met de hand maaien van de Rogge……een zwaar werkje ja zo ging dat vroeger

boerenwagen

Boerenwagen met de rogge

boer op wagen

Het is nog een hele klus

werkboer

Boer die de rogge aangeeft

dames aan het werk(dorssen)

Dames aan het slaan

werk mutsen

Het slaan van de rogge ,hiermee slaan ze de knoppen van de stelen

uitspreiden rogge

Het uitleggen van de rogge

werktuig dames

Werktuig voor de vrouwen hiermee slaan ze op de rogge dat heet dorsen van de granen

molenaarskamer

Hier gebeurd het allemaal,de rogge word gemalen

werkend rad/wiel

Het wiel dat  word aangedreven door de wieken van de molen

meel toevoer/opvang

Hier word het graan/meel in opgevangen wat gedraaid word door de molen

aardappel oogst

Aardappels rooien

wie is deze man?

Wie is deze man?

wie is deze man?

Deze man op leeftijd was zo mooi aan het tekenen,maar wie is hij..?

windhond

Ik heb hier zomaar wat foto’s geplaatst van de Molen De Windhond

van onder naar oven

 

molen rad

 

molen

 

molendeur 1e verdieping

 

molen

Voor evt meer gegevens en details kan je kijken op de website van de Molen

De Windhond.nl

Muziek en eten in Soest zuid

Vakantietijd is nu echt begonnen, maar diverse kraamhouders staan nog steeds paraat. 16 Juli waren dat: Podomoro, Mbarki, Bakker Ben, en Zalmrokerij Snel-Koelewijn.De groente- en fruitkraam van de coöperatie is er natuurlijk ook. Op de burenkraam Meino Jongma van Golfclub Soest.
roestzuid kraam groente
Een optreden van Bam Salki met muziek uit de jaren ’60 : The Good, The Bad en the Ugly. Wil je meer informatie over de markt en de kraamhouders van deze week kijk eens op Soestermarkt
IMG_1056

Soestermarkt

De Stulp

wandelen tussen de charolais koeien

Wandelen tussen de Charolais koeien

Ligging
Het gebied ligt tussen de tuinen van Paleis Soestdijk en de Lage Vuursche, in de Vuursche (valt onder Baarn).

Hoe komt u er?
Bereikbaar via diverse fietspaden.
Auto:  parkeer dan op dagrecreatieterrein De Kuil van Drakenstein.

Wandelingen
Staatsbosbeheer heeft een wandeling door de Stulp uitgezet van 4 kilometer. Duur 1 tot 1,5 uur. Volg de witte paaltjes.
Klik hier voor de brochure van Staatsbosbeheer.
Start: recreatieterrein Drakestein, Stulpselaan, Lage Vuursche.
Ook gaat de NS-wandeltocht de Vuursche via de Stulp.

Honden: aan de lijn!!

wandelpaden

 

vennetje

Het kleine vennetje

uitkijk hei

Eigenaar: Staatsbosbeheer.
Omvang: Circa 120 hectare. De Stulp is een onderdeel van boswachterij de Vuursche (1106 ha).

Verklaring naam
Een stulp is een hut of armelijk verblijf. Zou de naam hiermee te maken hebben? Meestal woonden vroeger de allerarmsten op de heide. Zij hielden daar bijen, schapen en maakten borstels.

Geschiedenis
De eerste schriftelijke bronnen over de Stulp dateren uit de 14de eeuw. Het gebied maakte deel uit van de bezittingen van de Heer van Drakenburg, schout van Utrecht. Hij werd in 1346 zelfs tot ridder geslagen.
De Stulp ligt op de grens van Utrecht en Noord-Holland, wat vroeger grensperikelen veroorzaakte. Het was eeuwenlang privé-bezit.
In 1964 heeft Staatsbosbeheer De Stulp gekocht van freule Bosch van Drakensteyn.

Het gebied bestond in eerste instantie uit heidevelden, met hier en daar een verhoging ten behoeve van de jacht. Zo’n verhoging is bijvoorbeeld de Konijnenberg vlakbij Lage Vuursche. In de loop der jaren is de meeste hei door bos verdrongen. Zo gaat dat met heide wanneer de mens niet ingrijpt.
De Stulp is heel heuvelachtig. Een gevolg uit de tijd dat het hier nog één grote zandverstuiving was. Die was ontstaan doordat schapen te veel weg graasden en de wind vrij spel kreeg. Staatsbosbeheer heeft de zandverstuiving tot staan gebracht.

Wat kunt u er verwachten?
De Stulp bestaat voor groot deel uit heide- en stuifzandgebied o.a. een 40 hectare groot heideterrein waar Charolais-koeien grazen. De begrazing heeft tot doel, de heide open te houden en gebeurt in afgesloten gebieden, die wel voor publiek toegankelijk zijn.

Houd bij een ontmoeting met de koeien de volgende regels in acht:
-Blijf op minimaal 25 meter afstand en laat de dieren met rust.
-Doorkruis de kuddes niet. Kom nooit tussen een koe en haar kalf.
-Aai en voer de dieren niet.
-Houd uw hond aangelijnd in het begrazingsgebied!

tong

 

met zn 3e

Behalve heide en zand ook wat gemengd bos en vennetjes. Het meest bekend is hetPluismeer.
Het Pluismeertje is niet natuurlijk maar ooit gegraven. Er stond een zandsteenfabriekje naast. In 1996 is het Pluismeer schoongemaakt. Het voedselrijke slib is afgevoerd, om zo de oorspronkelijke venvegetatie (zonnedauw, witte snavelbies, klokjesgentiaan, veenpluis) de kans te geven terug te keren.
De flora en fauna bij het Pluismeer zijn kwetsbaar. Een deel van het Pluismeer is daarom voor de koeien afgesloten. Ook mogen mensen er niet komen. Wie er toch komt, kan door de boswachter bekeurd worden. Omdat wandelaars het verbod vaak negeerden is het lage prikkeldraad vervangen door een hek.
Het water van het Pluismeertje wordt regelmatig gemeten. De uitslag zegt iets over de zuurgraad van de bodem van het meertje. Bij het Pluismeer was een paar eeuwen geleden ook landbouw. In de buurt van het Pluismeer zijn de gegraven sleuven nog te zien. Bij het Pluismeertje staat een vogelkijkhut.

In de buurt van het Pluismeertje maakt bos plaats voor heide.
Enige jaren geleden zijn de heidevelden achter het paleis Soestdijk open gekapt, zodat de heide terugkwam.
Deze velden droge en natte heide worden nu in stand gehouden door ze te laten begrazen. In het bos van de Stulp liggen diverse grafheuvels, gemerkt door het Rijksinstituut voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).

Flora:
Kleine zonnedauw in voornamelijk de afgeplagde gedeeltes van de restanten natte heide.
Veenpluis waaraan het Pluismeer zijn naam ontleent, in de natte gedeeltes. Ook Veenmos.
Waternavel voornamelijk voorkomend langs een vochtig pad in het rustgebied.

In de buurt van het Pluismeertje zijn hele oude boskernen.
Naaldbomen: grove den, douglasspar, fijnspar, hemlockspar en lariks en sitkaspar aan de rand.

knapperd

 

grazende koe

Fauna:
oa. ree, das, vos en eekhoorn

Vogels:
Kraaien en raven, komen af op de uitwerpselen van de koeien. De raven broeden in de tuin van Paleis Soestdijk maar zijn ook vaak aanwezig op de Stulp. Als u een ‘bekakte’ kraai hoort, kunt u ervan uitgaan dat het een raaf is.
In de winter is verscheidene jaren achtereen een klapekster waargenomen.
In de zomer is meerdere jaren achtereen een paartje roodborsttapuit waargenomen.
Diverse andere vogels zoals boomvalk, boompieper, boomleeuwerik, goudhaantje en klapekster.
Buizerd: een groot aantal exemplaren in diverse kleurzettingen in het bosgedeelte. Oa. heel licht gekleurde buizerds.

Geoorde fuut en dodaars zwemmen in het Pluismeer. Ook broeden er bergeenden en andere wilde eenden. Hun rust wordt vaak verstoord door de Nijlgans en de grauwe gans.

Bij het Pluismeertje: heel veel libellen.

zonsondergang1

 

charolais5

 

charolais3

 

charolais

 

bord de stulp

Meer informatie
Wij hebben geen speciale boeken of websites over de Stulp gevonden. Wel een handige kaart: kaart 23 van Staatsbosbeheer. De complete wandelkaart voor de bezoeker van de Vuursche en Groeneveld.
Alle paden staan hierop duidelijk weergegeven.

 

Bron: IVN Eemland

 

Proefplein DE ENGH

Scoutinggroep de Hopman Masselman Groep (jongens) organiseert dit jaar weer de Oranje Vrijmarkt op de Engh. Daar is organisatietalent en durf voor nodig. Dat leren onze leden spelenderwijs tijdens de opkomsten op zaterdag

image

image

Koningsdag van Soest wordt weer groots gevierd. Woensdag 27 april gaat het Nederlandstalige muziekprogramma van start. Heerlijk meezingen met DRIES ROELVINK en DANNY FROGER onder het genot van ook nog eens een lekker drankje maakt de dag wel compleet.

image

image