Blog Volle weergave

Muziek en eten in Soest zuid

Vakantietijd is nu echt begonnen, maar diverse kraamhouders staan nog steeds paraat. 16 Juli waren dat: Podomoro, Mbarki, Bakker Ben, en Zalmrokerij Snel-Koelewijn.De groente- en fruitkraam van de coöperatie is er natuurlijk ook. Op de burenkraam Meino Jongma van Golfclub Soest.
roestzuid kraam groente
Een optreden van Bam Salki met muziek uit de jaren ’60 : The Good, The Bad en the Ugly. Wil je meer informatie over de markt en de kraamhouders van deze week kijk eens op Soestermarkt
IMG_1056

Soestermarkt

De Stulp

wandelen tussen de charolais koeien

Wandelen tussen de Charolais koeien

Ligging
Het gebied ligt tussen de tuinen van Paleis Soestdijk en de Lage Vuursche, in de Vuursche (valt onder Baarn).

Hoe komt u er?
Bereikbaar via diverse fietspaden.
Auto:  parkeer dan op dagrecreatieterrein De Kuil van Drakenstein.

Wandelingen
Staatsbosbeheer heeft een wandeling door de Stulp uitgezet van 4 kilometer. Duur 1 tot 1,5 uur. Volg de witte paaltjes.
Klik hier voor de brochure van Staatsbosbeheer.
Start: recreatieterrein Drakestein, Stulpselaan, Lage Vuursche.
Ook gaat de NS-wandeltocht de Vuursche via de Stulp.

Honden: aan de lijn!!

wandelpaden

 

vennetje

Het kleine vennetje

uitkijk hei

Eigenaar: Staatsbosbeheer.
Omvang: Circa 120 hectare. De Stulp is een onderdeel van boswachterij de Vuursche (1106 ha).

Verklaring naam
Een stulp is een hut of armelijk verblijf. Zou de naam hiermee te maken hebben? Meestal woonden vroeger de allerarmsten op de heide. Zij hielden daar bijen, schapen en maakten borstels.

Geschiedenis
De eerste schriftelijke bronnen over de Stulp dateren uit de 14de eeuw. Het gebied maakte deel uit van de bezittingen van de Heer van Drakenburg, schout van Utrecht. Hij werd in 1346 zelfs tot ridder geslagen.
De Stulp ligt op de grens van Utrecht en Noord-Holland, wat vroeger grensperikelen veroorzaakte. Het was eeuwenlang privé-bezit.
In 1964 heeft Staatsbosbeheer De Stulp gekocht van freule Bosch van Drakensteyn.

Het gebied bestond in eerste instantie uit heidevelden, met hier en daar een verhoging ten behoeve van de jacht. Zo’n verhoging is bijvoorbeeld de Konijnenberg vlakbij Lage Vuursche. In de loop der jaren is de meeste hei door bos verdrongen. Zo gaat dat met heide wanneer de mens niet ingrijpt.
De Stulp is heel heuvelachtig. Een gevolg uit de tijd dat het hier nog één grote zandverstuiving was. Die was ontstaan doordat schapen te veel weg graasden en de wind vrij spel kreeg. Staatsbosbeheer heeft de zandverstuiving tot staan gebracht.

Wat kunt u er verwachten?
De Stulp bestaat voor groot deel uit heide- en stuifzandgebied o.a. een 40 hectare groot heideterrein waar Charolais-koeien grazen. De begrazing heeft tot doel, de heide open te houden en gebeurt in afgesloten gebieden, die wel voor publiek toegankelijk zijn.

Houd bij een ontmoeting met de koeien de volgende regels in acht:
-Blijf op minimaal 25 meter afstand en laat de dieren met rust.
-Doorkruis de kuddes niet. Kom nooit tussen een koe en haar kalf.
-Aai en voer de dieren niet.
-Houd uw hond aangelijnd in het begrazingsgebied!

tong

 

met zn 3e

Behalve heide en zand ook wat gemengd bos en vennetjes. Het meest bekend is hetPluismeer.
Het Pluismeertje is niet natuurlijk maar ooit gegraven. Er stond een zandsteenfabriekje naast. In 1996 is het Pluismeer schoongemaakt. Het voedselrijke slib is afgevoerd, om zo de oorspronkelijke venvegetatie (zonnedauw, witte snavelbies, klokjesgentiaan, veenpluis) de kans te geven terug te keren.
De flora en fauna bij het Pluismeer zijn kwetsbaar. Een deel van het Pluismeer is daarom voor de koeien afgesloten. Ook mogen mensen er niet komen. Wie er toch komt, kan door de boswachter bekeurd worden. Omdat wandelaars het verbod vaak negeerden is het lage prikkeldraad vervangen door een hek.
Het water van het Pluismeertje wordt regelmatig gemeten. De uitslag zegt iets over de zuurgraad van de bodem van het meertje. Bij het Pluismeer was een paar eeuwen geleden ook landbouw. In de buurt van het Pluismeer zijn de gegraven sleuven nog te zien. Bij het Pluismeertje staat een vogelkijkhut.

In de buurt van het Pluismeertje maakt bos plaats voor heide.
Enige jaren geleden zijn de heidevelden achter het paleis Soestdijk open gekapt, zodat de heide terugkwam.
Deze velden droge en natte heide worden nu in stand gehouden door ze te laten begrazen. In het bos van de Stulp liggen diverse grafheuvels, gemerkt door het Rijksinstituut voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).

Flora:
Kleine zonnedauw in voornamelijk de afgeplagde gedeeltes van de restanten natte heide.
Veenpluis waaraan het Pluismeer zijn naam ontleent, in de natte gedeeltes. Ook Veenmos.
Waternavel voornamelijk voorkomend langs een vochtig pad in het rustgebied.

In de buurt van het Pluismeertje zijn hele oude boskernen.
Naaldbomen: grove den, douglasspar, fijnspar, hemlockspar en lariks en sitkaspar aan de rand.

knapperd

 

grazende koe

Fauna:
oa. ree, das, vos en eekhoorn

Vogels:
Kraaien en raven, komen af op de uitwerpselen van de koeien. De raven broeden in de tuin van Paleis Soestdijk maar zijn ook vaak aanwezig op de Stulp. Als u een ‘bekakte’ kraai hoort, kunt u ervan uitgaan dat het een raaf is.
In de winter is verscheidene jaren achtereen een klapekster waargenomen.
In de zomer is meerdere jaren achtereen een paartje roodborsttapuit waargenomen.
Diverse andere vogels zoals boomvalk, boompieper, boomleeuwerik, goudhaantje en klapekster.
Buizerd: een groot aantal exemplaren in diverse kleurzettingen in het bosgedeelte. Oa. heel licht gekleurde buizerds.

Geoorde fuut en dodaars zwemmen in het Pluismeer. Ook broeden er bergeenden en andere wilde eenden. Hun rust wordt vaak verstoord door de Nijlgans en de grauwe gans.

Bij het Pluismeertje: heel veel libellen.

zonsondergang1

 

charolais5

 

charolais3

 

charolais

 

bord de stulp

Meer informatie
Wij hebben geen speciale boeken of websites over de Stulp gevonden. Wel een handige kaart: kaart 23 van Staatsbosbeheer. De complete wandelkaart voor de bezoeker van de Vuursche en Groeneveld.
Alle paden staan hierop duidelijk weergegeven.

 

Bron: IVN Eemland

 

Proefplein DE ENGH

Scoutinggroep de Hopman Masselman Groep (jongens) organiseert dit jaar weer de Oranje Vrijmarkt op de Engh. Daar is organisatietalent en durf voor nodig. Dat leren onze leden spelenderwijs tijdens de opkomsten op zaterdag

image

image

Koningsdag van Soest wordt weer groots gevierd. Woensdag 27 april gaat het Nederlandstalige muziekprogramma van start. Heerlijk meezingen met DRIES ROELVINK en DANNY FROGER onder het genot van ook nog eens een lekker drankje maakt de dag wel compleet.

image

image

A Day In The Forest

Landgoed De Paltz is een verborgen pareltje in de bossen van de provincie Utrecht. Na jarenlang afgesloten te zijn van de moderne wereld is het terrein nog niet zo lang open voor publiek. Omdat het de eerste wintereditie wordt, zijn de meeste activiteiten en optredens gelukkig binnen.
Super leuk festival op Herman van Veens landgoed De Paltz te Soest.

De Paltz

De Paltz het huis van Herman van Veen.

De Kapschuur

De Kapschuur.

Festivalterrein

Festivalterrein.

Kapschuur

Optreden in de Kapshuur.

De Paltz

Voorzijde de Paltz.

 

Boswerkzaamheden Soester Duinen

De Soester duinen bij Pijnenburg krijgt een opknapbeurt vele bomen moet wijken voor de nieuwe jonge groeiende bomen

Deze bomen verstikte de juiste aanplant,volgens de Bosmedewerker is dit nodig om de juiste populatie in stand te houden

Dat Soest dit doet met een werkpaard is uniek,dit word gedaan zodat de bomen er omheen zo weinig mogelijk beschadigd worden

Er word ook wel gewerkt met trekkers maar meer op de brede paden

ik wilden dit met jullie delen omdat ik dit toch wel iets aparts en gigantisch vind…..paard en menner met grote boomstammen

bomen

Lijkt in het bos wel op Mikado

mikado

 

vallende takken

Pas op!!…. obstakels in het bos

omgezaagd

 

hoeveel rongen

Hoeveel ringen tel je……

trekpaard

Mooi plaatje

trekkie1

Met gemak trekt deze kanjer  Marco de bomen uit het bos

hoofdpaard

 

Paard Marco  stond te dampen dit is goed te zien aan de rechterkant…ja werken is zweten

liefde

Liefde tussen baas en paard(wat een vertrouwen tussen die 2)

billen

Wat een billenpartij van dit mooi Giga trekpaard en ja helaas geen staart…..dit mag gelukkig  niet meer, wat wel erg vervelend is.

Want de staart komt tussen de kettingen in…..het enigste voordeel is wel dat hij de vliegen weg kan meppen en dat kan deze helaas niet ;-(

pk

Welke PK,s is sterker ?    paard links of trekker rechts

hoofd zijkant

Mooi gezicht,,

pas op

Duidelijk aangegeven dus de mensen zijn gewaarschuwd

Nu is het nog een modderpoel maar over 3 weken zijn de werkzaamheden afgelopen dus dan zullen de paden weer normaal toegankelijk zijn

IMG_7553

Sneeuw op De Stompert

stompert

Eerste sneeuw is gevallen op zondag 17 januari 2016….schitterend!!

stompert

De Stompert is een natuurgebied van 65 hectare bij het noordelijke gedeelte van de Utrechtse Heuvelrug bij Soest in de provincie Utrecht.

De Stompert is in gebruik als militair oefenterrein en ligt ten zuidoosten van Soestduinen, noordoostelijk van Soesterberg, naast de De Vlasakkers en tegenover landgoedDe Paltz. De Stompert is vernoemd naar de hoge top in dit gebied. Deze ‘berg’ heette vroeger de Soesterberg of de Waelbergh. Het hoogste punt van de Stompert ligt 51 meter boven NAP.[1] In 1908 maakte luitenant der Genie Schukking vanaf deze top de eerste zweefvlucht (15 meter) in Nederland.[2]

stompert

Geschiedenis

De Stompert is in de ijstijden ontstaan door gletsjers. Het rivierzand werd daarbij opgestuwd tot de oost-west lopende heuvelkammen van de Utrechtse Heuvelrug. De Stompert en de Vlasakkers zijn daardoor nogal heuvelachtig. Het is een gebied met veel reliëf wat duidelijk onder invloed heeft gestaan van de gletsjers in de ijstijden. Die hebben rivierzand voor zich uitgeschoven en hier opgestuwd.

Door de hoge ligging werd het gebied gebruikt voor grafheuvels.

In 1882 werd op het hoogste punt een drinkwaterpompstation gebouwd. Na 1949 werd De Stompert beheerd door Defensie.

stompert

De Stompert is tussen zonsopgang en zonsondergang vrij toegankelijk voor wandelaars. Een wandelroute van 3 kilometer over De Stompert wordt gemarkeerd door witte paaltjes.

wikipedia