Het ‘Museum Soest’ is en blijft statutair ondergebracht in de Stichting Oud Soest. Daar verandert niets aan. Ook biedt het museum huisvesting aan de Historische Vereniging Soest/Soesterberg. Het gebouw waarin de organisaties gehuisvest zijn is overigens een gebouw met een grote historische waarde.

Museum Soest

Geschiedenis van het St. Jozefgesticht. In het voormalige St. Jozefgesticht zijn onder andere thans gehuisvest de Stichting Oud Soest, de Stichting Vrienden van het Museum Oud Soest en de Historische vereniging Soest-Soesterberg.

Bij akte van 6 maart 1853 verkreeg de parochie een stuk bouwland ter grootte van 42 roeden en 50 ellen, kadastraal sectie H nummer 317/18 en een perceeltje van 7 roeden sectie H nummer 319. Op deze grond zo was het plan zou het St Jozefgesticht met klooster en schoollokalen voor de meisjesschool verrijzen. Onderwijs, bejaardenzorg en armenzorg zijn altijd een bijzondere taak voor de kerk geweest.

Lees meer op museumsoest.nl