Modument

Herdachte groepen: Vervolgden Nederland, Verzet Nederland, Burgerslachtoffers, Militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, Burgers voormalig Nederlands-Indië
Ontwerper: Albert A.J. Dresmé
Onthulling: 31 augustus 1954

Beschrijving

Vorm en materiaal
Het verzetsmonument in Soest is een uit Franse kalksteen opgetrokken gedenkmuur met een beeld van een treurende vrouwenfiguur en vier reliëfs. Het gedenkteken is 2 meter 30 hoog, 8 meter 50 breed en 40 centimeter diep.

1940-1945

Symboliek
De gedenkmuur staat symbool voor het leed van de knechting en de strijd voor vrijheid. Het reliëf linksboven geeft op symbolische wijze het onderdrukkend nationaal-socialisme weer. Een man met masker (een harlekijn) wordt afgewezen door drie vrouwen. Het reliëf linksonder verbeeldt het weghalen van oogst en vee. Rechtsboven wordt uitgebeeld hoe, onder het oog van vrouwen en kinderen, de mannen door soldaten worden meegenomen. Op het reliëf rechtsonder is te zien hoe in het bijzijn van treurende vrouwen een man wordt gefusilleerd.

Wijziging
Later is een gedenkplaat aan het monument toegevoegd, ter nagedachtenis aan de slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het voormalig Nederlands-Indië om het leven zijn gekomen.

Locatie
Het monument is geplaatst op het Verzetsplein aan de Ir. Menkolaan in Soest.

Bronnen
Gemeente Soest;
Sta een ogenblik stil… Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3.