De gemeente Soest heeft ruim 45.000 inwoners en ligt in het centrum van het land. Er is een opmerkelijke verscheidenheid aan natuurschoon: akkerbouw- en weilanden, bos, duin en een uitgestrekt heidegebied. De bestaansbronnen zijn industrie, dienstverlening en landbouw.

Soest ligt ongeveer 20 km van Utrecht, 7 km van Amersfoort en 10 km van Hilversum. Met deze plaatsen zijn er goede bus- en treinverbindingen.

Er zijn twee bebouwingskernen, omgeven door bossen, akkerbouw- of weilanden. De grootste kern is Soest, van oudsher bestaande uit Soestdijk, het oorspronkelijke dorp Soest en Soest-Zuid. Deze drie kernen hebben elk een eigen station langs de spoorlijn Utrecht-Baarn. Door nieuwbouw aan de westzijde zijn deze kernen langzaamaan verbonden met het wat verder afgelegen buurtschap Hees, op de grens van het natuurmonument Soesterveen en de bossen van Pijnenburg.

De andere, kleinere bebouwingskern is Soesterberg. Dit ligt aan de andere kant van de “Soester berg” en de voormalige vliegbasis. Tussen deze twee kernen in ligt het kleine buurtschap Soestduinen, geheel omgeven door bossen.

Ontstaansgeschiedenis

Hoewel de kern Soest in de loop der jaren een andere vorm heeft gekregen door diverse woningbouwprojecten, kun je nog steeds de oorspronkelijke lintbebouwing herkennen. Deze is te verklaren door de aanwezigheid van de Soester Eng. Soest is van oorsprong een boerendorp. De tientallen boerderijen lagen vooral langs de hoge gronden, aan de voet van de Eng. Hier (en op de grens van de naar de rivier de Eem aflopende weilanden) ontstond rondom de Oude Kerk het oude dorp Soest. Van de aanvankelijk tientallen boerderijen zijn er nog maar enkele in bedrijf.

Door de aanleg van de spoorlijn en goede verbindingswegen kwam Soest steeds meer in trek als woonplaats voor stedelingen. Zij gaven de voorkeur aan de rust van het buiten wonen boven het lawaai en de benauwenis van de stad. Deze immigratiestroom leidde tot een sterke uitbreiding van de gemeente, vooral rondom en op de Eng. Ook in Soest-Zuid, Soestdijk en het Soesterveen werden bouwlocaties gevonden. En in het noordwesten zijn twee industriegebieden gevestigd.

Natuur

Door de bebouwing mag dan natuurschoon verloren zijn gegaan, de grote verscheidenheid is gebleven. In het noord-oosten loopt de rivier de Eem met aan weerszijden weilanden. In Soest-Zuid vindt men de Soester bossen en duinen, een reservaat van ongeveer 500 ha. Dit gebied strekt zich uit van de bossen van Birkhoven (Amersfoort) tot die van Pijnenburg. De zandvlakten van de Soester stuifduinen vormen een aantrekkelijk gebied dat erg in trek is bij dagtoeristen. De bossen van Pijnenburg vormen voor velen eveneens een graag bezocht rustpunt. In het nabij gelegen Soesterveen liggen twee kleine natuurreservaten die voor plantenkenners een studiegebied zijn van buitengewone betekenis.

Stedenband

Soest heeft een stedenband met de stad Soest in Westfalen (Duitsland).

Bron: gemeente Soest – soest.nl